Tuesday, August 3, 2010

Mój starfighter / My starfighter

Parę dni temu zbudowałem fajnego starfightera. Siedziałem w domu i
przeglądałem w internecie różne zestawy Lego Star Wars. Znalazłem zdjęcia 3 starfighterów i pomyślałem, że zbuduję jednego z nich.

A few days ago I built the starfighter.I was sitting at home and browsing the Internet a different set of Lego Star Wars. I found photos of three starfighter and I thought that I will build one of them.